Lås & Säkerhet

Lås och säkerhet är avgörande inom många sammanhang, så som bostäder, företag och offentliga institutioner och regleras ofta av lokala och nationella myndigheter. Genom att förstå och implementera adekvat lås- och säkerhetsskydd kan man minimera risken för inbrott, olyckor och oönskad åtkomst vilket bidrar till ökad trygghet och skydd av värdefulla tillgångar och information.

Låssystem:
Vi tar fram, bygger och installerar låssystem, allt från vanliga mekaniska till elektroniska låssystem som man kan ha full kontroll på och på så sätt minska obehörig trafik ifall en nyckel är borttappad eller liknande.

Beslagning:
Vi har ett brett sortiment i vårt lager och butik, då vi kan erbjuda allt som har med lås & säkerhet att göra.

Dörrautomatiker & Skjutdörrsautomatiker

Dörrautomatiker är en teknologisk innovation som har förändrat hur vi interagerar med dörrar. Dessa enheter erbjuder bekvämlighet, tillgänglighet och säkerhet i en mängd olika inställningar, från bostäder till kommersiella fastigheter. Vi uppfyller Europanormen SS-EN16005 och CE-märker dörrmiljön.

Vad är då en dörrautomatik?
En dörrautomatik är en elektronisk enhet som används för att automatisera öppningen och stängningen av dörrar. Den består vanligtvis av en motor, sensorer och styrenheter som kan anpassas efter dina behov. Kan användas på olika typer av dörrar, så som glas, trä eller metalldörrar och innerdörrar.

Fördelar
1. Tillgänglighet: Dörrautomatiker gör det enklare för personer med funktionsnedsättningar eller rörelsehinder att komma in och ut ur byggnader.
2. Säkerhet: De ökar säkerheten genom att förhindra att dörrar står öppna, vilket kan minska risken för obehörigt intrång.
3. Energieffektivitet: Dörrautomatiker kan bidra till att minska energiförluster genom att säkerställa att dörrar är ordentligt stängda.
4. Kostnadseffektivitet: I långa loppet kan de spara pengar genom att förhindra slitage på dörrar och ramverk.

Passersystem

Ett passersystem, även känt som ett åtkomstkontrollsystem, är en teknologisk lösning som används för att reglera och övervaka åtkomsten till byggnader, områden elller specifika utrymmen.

Hur fungerar ett passersystem?
Ett passersystem fungerar genom att kombinera olika teknologier för att kontrollera och registrera åtkomsten. Här kommer några viktiga komponenter:
1. Åtkomstpunkter: Dörrar, grindar, hissar eller andra ingångar där åtkomst ska regleras utrustas med passerkontroller. Det kan vara traditionella lås, elektroniska dörrlås eller portar som kräver speciella kort.
2. Identifiering: Användare måste identifiera sig på något sätt för att få tillgång. Det kan vara genom att scanna ett åtkomstkort eller ange en pinkod eller en kombination av dessa metoder.
3. Kontrollenhet: En central kontrollenhet hanterar alla åtkomstpunkter och beslutar om åtkomst ska tillåtas eller inte. Den kontrollerar också tidsbaserade åtkomstregler och användarbehörigheter.
4. Loggning och rapportering: Ett Passersystem registrerar varje åtkomstförsök och skapar en logg som kan användas för att spåra vem som har varit var och när. Detta är användbart för att följa säkerhetsprotokoll och för att utreda incidenter.

Dörrstängare

En dörrstängare är en mekanisk eller hydraulisk enhet som monteras på en dörr och används för att stänga dörren automatiskt efter att den har öppnats. Den har flera användbara funktioner och fördelar.

Fördelar med en dörrstängare
Säkerhet: Dörrstängare hjälper till att säkerställa att dörren alltid stängs ordentligt bakom användaren, vilket minskar risken för obehörig åtkomst och inbrott.
Tillgänglighet: Dörrstängare gör det enklare för personer med olika förmågor att använda dörren eftersom de inte behöver kraftigt dra igen den.
Energieffektivitet: Genom att stänga dörren snabbt minskar dörrstängaren värmeförluster och hjälper till att spara energi i uppvärmda byggnader.
Brandsäkerhet: I många fall kan dörrstängare användas för att säkerställa att branddörrar alltid förblir stängda, vilket är avgörande för att begränsa spridningen av eld i händelse av en brand.
Säkerhetsföreskrifter: Dörrstängare kan vara nödvändiga för att följa lokala eller nationella säkerhetsföreskrifter och byggnadsstandarder.

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm är en oumbärlig komponent i säkerhetsåtgärderna för att säkra byggnader och områden mot potentiella hot och intrång. Det är utformat för att uppstäcka avvikelser från det normala och omedelbart meddela ägare, säkerhetspersonal eller räddningstjänst när en obehörig åtkomst eller intrång upptäcks.

Fördelar med ett inbrottslarm
1. Intrångsdetektion: Snabb detektion av inkräktare och intrång, vilket minskar risken för stölder och skador.
2. Avskräckande effekt: Synliga inbrottslarm kan fungera som en avskräckande åtgärd och minska risken för intrång.
3. Trygghet: Ökad trygghet och sinnesfrid för boende och anställda i en byggnad.
4. Övervakning: Möjlighet att övervaka och fjärrhantera larmet från distans.
5. Automatiska åtgärder: Inbrottslarmsystem kan även integreras med andra säkerhetsfunktioner, såsom övervakningskameror och passersystem.
Vi erbjuder rådgivning om valet av lämpligt inbrottslarmsystem baserat på specifika behov och krav på säkerhet.

Kameraövervakning

Även känd som videbevakning eller CCTV, är en teknik som innebär att använda kameror för att övervaka och spela in visuell information från ett specifikt område eller plats. Denna teknik har många praktiska tillämpningar och fördelar, inklusive ökad säkerhet, övervakning av områden och förmågan att dokumentera händelser.

Vi tar oss an uppdrag i både mindre och större utsträckning där det är stora kommersiella fastigheter.

Nödutrymning

Nödutrymning är en viktig process och en del av brandsäkerhet som handlar om att säkert och effektivt ta sig ut ur en byggnad eller ett område i händelse av en nödsituation, såsom en brand, gasläcka, översvämning eller andra hot mot människors liv och hälsa. En korrekt planerad och genomförd nödutrymning kan rädda liv och minimera skador.

Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy och installera nödutrymningslösningar till bland annar fastigheter, bostäder, butik och kontor. Våra lösningar uppfyller Europanormerna SS-EN1125 & SS-EN179.

Nycklar & Cylindrar

Är du i behov av att kopiera en nyckel eller göra fler cylindrar till din nyckel? Ta en kaffe och en godis i butiken så löser vi resten.

Kodlås

Vi har ett brett sortiment på kodlås till ditt hem eller till innerdörrar tillexempel kontor eller liknande. Yale-Partner sedan 2023.

Värdeförvaring & Nyckelförvaring

Värdeförvaring och nyckelförvaring är två viktiga aspekter av säkerheten i både kommersiella och privata miljöer. Dessa system är utformade för att säkerställa att värdefulla föremål och nycklar förvaras på ett säkert och organiserat sätt.

Vi har såväl brand- och säkerhetsklassade skåp, till mindre inbrottsfördröjande skåp i sortimentet.

Butiksförsäljning

Hos oss finner du ett stort sortiment inom säkerhet från alla världsledande tillverkare. Med generösa öppettider året om kan vi erbjuda en grym service till alla berörda.

Måndag-Torsdag 8-16, fredag 8-15 och lunchstängt mellan 11-11:45.

service

Dygnet runt